Výhody infračerveného tepla

Přehled

Pokud jste někdy použili horké balení k zahřátí bolestivého svalu před cvičením nebo sportovním událostem, pak víte, že teplo může zvýšit tok krve a snížit svalovou tuhost. Infračervené teplo je forma energie, která vám umožní účinněji ohřát vaše tělo a proniknout hlouběji než jiné druhy tepla. Infračervené červené teplo může být lokálně využito zařízením s infračerveným světlem nebo široce s infračervenou saunou.

Kardiovaskulární zdraví

Článek z roku 2009, který publikoval Dr. Richard Beever v časopise Canadian Family Physician, zhodnotil výzkum kardiovaskulárních přínosů v oblasti infračerveného tepla. Beever vysvětluje, že pět samostatných výzkumných studií naznačuje, že použití infračervené sauny může těžit těm, kteří mají koronární rizikové faktory. Zvláštní rizikové faktory, které využívaly infračervené teplo, zahrnovaly vysoký cholesterol a hypertenzi. Podle Beevers je jedním z důvodů, proč infračervené teplo může pomoci kardiovaskulárnímu zdraví, je poptávka po vašem těle, která reguluje teplo, srovnatelnou s fyzickou intenzitou chůze s mírným tempem.

Pomozte svalovým zraněním

Infračervené teplo může také pomoci, pokud máte svalové zranění. Zvyšující se průtok krve do zraněných svalů pomáhá zvyšovat hojení. Fyzikální terapeut Tricia Trinque vysvětluje, že kromě zahřívání hlubší do vašich svalů infračervené teplo také uvolňuje oxid dusnatý. Oxid dusnatý zlepšuje cirkulaci a zvyšuje obsah kyslíku a dalších živin, které pomáhají léčit zraněnou oblast. K léčbě určitého zranění, jako je napjatá kýta, s infračerveným teplem by fyzický terapeut použil zařízení pro léčbu infračerveným světlem.

Nápověda Léčte rány

Další výhodou infračerveného tepla je to, že pomáhá léčit rany rychleji. Trinque vysvětluje, že zvyšující se cirkulace a hladiny oxidu dusnatého v oblasti kolem rany urychlují proces hojení. To je zvláště výhodné pro ty, kteří mají těžké léčení, jako jsou diabetici.